[Trans] All Nights Nippon Episode 80

06/11/2011 § Leave a comment

Acchan, Miichan & Takamina trong chương trình All Night Nippon
AKB48 All Night Nippon Episode 80!

3 thành viên tối nay!

Miichan (Minegishi Minami)
Acchan (Maeda Atsuko)
Takamina (Takahashi Minami)

Chương trình gồm các thành viên thế hệ thứ nhất và họ sẽ nói về AKB48 – từ quá khứ tới hiện tại.

Photobucket

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for November, 2011 at Chiếc hộp của Wany.